SBORNÍK vědeckých prací
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava,
Řada strojní

TRANSACTIONS
of the VŠB - Technical University of Ostrava,
Mechanical Series

TRANSACTIONS of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series

ISSN 1210-0471 (Print)
ISSN 1804-0993 (Online)
ISSN-L 1210-0471
DOI: 10.22223/tr.2018-2

Fakulta strojní - VŠB-TU Ostrava